Phần mềm quản lý vận tải

05-02-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Phần mềm quản lý vận tải (logistics) là phần mềm quản lý chuyên nghiệp được thiết kế đựa trên các yêu cầu thực tế các kho vận lớn trong cả nước đáp ưng nhu cầu cho doanh nghiệp hiện nay.

Thông tin hỗ trợ
  • 0938 338 404 Sale HCM
  • 0938 161 586 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 6264 9228
  • (08) 35 040 410 Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
  • imsvietnames Hỗ trợ - 0938 338 404
  • bonline87 Hỗ trợ - 0938 510 770
  • imsvietnames Tư vấn PM - 0938 161 586
Top