Phần mềm quản lý trường mầm non

05-02-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Trong vài năm trở lại đây, với sự phát triển của kinh tế và sự vận động đi lên của xã hội. Ngành giáo dục nước ta cũng có nhiều đổi mới cả về nội dung chương trình đào tạo và cách thức tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đó. Cũng xuất phát từ những đổi mới tất yếu như vậy nên công tác phần mềm quản lý trường mầm non nói riêng, công tác dinh dưỡng nói chung ngày càng trở lên phức tạp, khó khăn trong việc Quản lý và phân tích thành phần dưỡng chất trong các trường Mầm non

Thông tin hỗ trợ
  • 0938 338 404 Sale HCM
  • 0938 161 586 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 6264 9228
  • (08) 35 040 410 Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
  • imsvietnames Hỗ trợ - 0938 338 404
  • bonline87 Hỗ trợ - 0938 510 770
  • imsvietnames Tư vấn PM - 0938 161 586
Top