Phần mềm quản lý sản xuất

05-02-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Phần mềm quản lý sản xuất - Faso-MRP 2.0 (Faso- Manufacturing Resource Planning) là phần mềm phục vụ công tác quản lý quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Faso-MRP được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty lớn có nhiều phân xưởng sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau, các sản phẩm có cấu trúc phân thành nhiều cấp; có nhu cầu quản lý số liệu tập trung thống nhất, nhu cầu tổng hợp và phân tích tình hình dự trữ và cung ứng vật tư, tình hình sản xuất,… một cách nhanh chóng tức thời và chính xác. Phần mềm quản lý sản xuất là một phần của hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Thông tin hỗ trợ
  • 0938 338 404 Sale HCM
  • 0938 161 586 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 6264 9228
  • (08) 35 040 410 Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
  • imsvietnames Hỗ trợ - 0938 338 404
  • bonline87 Hỗ trợ - 0938 510 770
  • imsvietnames Tư vấn PM - 0938 161 586
Top