Thông tin hỗ trợ
  • 0938 338 404 Sale HCM
  • 0938 161 586 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 6264 9228
  • (08) 35 040 410 Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
  • imsvietnames Hỗ trợ - 0938 338 404
  • bonline87 Hỗ trợ - 0938 510 770
  • imsvietnames Tư vấn PM - 0938 161 586

Phần mềm quản lý bán hàng

06-02-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Phần mềm quản lý  bán hàng là giải pháp hiệu quả trong việc lập đơn hàng và bán hàng cho khách hàng phải thông qua các bộ phận duyệt đơn hàng hoặc bộ phần kho,lập phiếu thu chi và công nợ khách hàng theo dỏi khách hàng và có thể lập chương trình khuyến mãi, thống kê đơn hàng chưa bán và đã bán cho khách hàng, so sánh số lượng đơn đặt hàng và số lượng tồn kho, Với phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp cho các bạn những yêu cầu trên.....

Top